8.1.2021

ახალი ელექტრო საინსტალაციო კოლოფით  KPL 64-50/5LD_NA ჩვენ დავასრულეთ მრავალ-ჩარჩოიანი საინსტალაციო კოლოფების სერია. ახალი კოლოფი იძლევა 5 მოწყობილობის ინსტალაციის შესაძლებლობას. კოლოფი უზრუნველყოფს დალუქულ სივრცეს, რაც ხელს უწყობს თერმული დანაკარგების მინიმიზაციას და ხელს უშლის გაყვანილობის სისტემაში ჰაერის ნაკადის მოხვედრას. კოლოფი შეიძლება დამონტაჟებულ იქნას შენობაზე, ნებისმიერი სახანძრო კლასის სამშენებლო მასალაზე, ისევე როგორც ამ სერიის სხვა ნებისმიერი კოლოფი.

KPL 64-50/5LD_NA - საინსტალაციო კოლოფები მემბრანით