სახანძრო ტექნიკური მახასიათებლების ტესტირებები

სახანძრო ტექნიკურმა ლაბორატორიამ, აკრედიტაციის ნომერი 1007.7, დაადგინა ეს ჩანაწერები ქვემოდ მოყვანილი მასალებისთვის:

გამოყენებულია ტესტირების მეთოდი ČSN EN ISO 1716 სტანდარტის შესაბამისად

Report no. Material Measured values Results Extended uncertainty
1st measurement 2st measurement 3st measurement
12274 PVC stabilized by Pb 17,584 17,540 17,594 17,57 0,07
12275 PVC stabilized by CaZn 18,125 18,104 18,182 18,14 0,09
12276 PE - liten 46,377 46,432 46,414 46,41 0,07
12277 PE - box covers 8130, 8135 steel pipes bushings 44,889 44,867 44,866 44,87 0,03
12278 PP - concrete program 27,546 27,508 27,606 27,55 0,12
12279 PP - box bodies 8130, 8135 41,685 41,696 41,689 41,69 0,02
12280 PPO/PPE 35,086 35,120 35,150 35,12 0,08