როგორი ტიპის მილები გამოიყენება ფასადზე ფარულად დამონტაჟებული მეხამრიდისთვის?

გირჩევდით გამოიყენოთ SUPER MONOFLEX-ის ტიპის დრეკადი გოფრირებული მილი-1240, რომლის შიდა დიამეტრია - 31,2 მმ.

როგორი კატეგორიების ნიადაგშია შესაძლებელი KOPOFLEX-ის და KOPODUR-ის ტიპის ელექტროგაყვანილობის დამცავი მილების გამოყენება?

ჩეხური ეროვნული სტანდარტი (ČSN 73 30 50) ახარისხებს ნიადაგს 7 კატეგორიად, გთხოვთ იხილოთ ქვემოდმოყვანილი ცხრილი.

ClassSoil characteristics
1Compact soil of soft consistency and incompact loose soil with gravel grains up to 5 cm (max. 10 % volume)
2Compact soil of ridgit consistency and medium lying down of soil with gravel grains up to 10 cm
3Compact soil of solid - ridgit consistency, clay soil with soft – ridget consistency and incompact lying down of soil, gravel grains up to 10 cm, cement gravel and weathered rock
4Clay gravel solid – ridget consistency, rough gravel with grains up to 25 cm and bouldery component up to 0,1 m3, gravels with clay cement, weathered rock
5Rough gravel grains 10 – 25 cm, incompact soil of 4 th class with clay cement solid consistency. Healthy weathered rock
6Strengthened weathered rock, incompact soil with bouldery up to 0,1 m3
7Healthy rocks

Accurate definition of 1st class according to KOPOS KOLIN a.s. recommends that the KOPOFLEX and KOPODUR shields are covered with soil with grains up to 50 mm in a maximum volume of 10% in soil. The detailed conditions are determined by EN 1610, which replaces an already invalid ČSN 73 30 50. Here is a description of the soil, which is already ivalid according to the standard but it describes the exact nature of the soil.

a) Compact, soft consistency. E.g. arable land, clay, sand clay, muddy sand
b) incompact, loose grains of up to 20 mm with grains over 20 to 50 mm in volume up to 10% of the total volume of first class soil eg sand, sand with gravel, sand gravel, small and medium gravel or gravel with stones
c) construction waste and weights of a similar nature to soil classified as first class

რას ნიშნავს მცნება თვითჩამქრობადი?

თვითჩამქრობადი- ეს არის ნივთიერების მდგომარეობა ცეცხლის გავრცელების მიმართ,რომელიც კლასიფიცირდება ნაკეთობის კლასის მიხედვით(კოლოფები,პლინტუსები,მილები).ცალკეულ ჯგუფებს აქვთ განსხვავებული და ზუსტი განსაზღვრა მოცემული შესაბამისი ნორმებით.მოკლედ შესაძლებელია ითქვას,რომ მასალა შეიძლება ჩაითვალოს თვითმქრობადად,თუ გარკვეული ნორმებით განსაზღვრული დროის მანძილზე მოვაშორებთ ცეცხლის კერას და იგი ჩაქვრება.

რამდენია პრაქტიკული წნევის დაშვებული მაჩვენებელი HDPE-ს ტიპის დამცავი მილების გამოყენებისას?

HDPE დამცავი მილები ტესტირტება 1,5 Mpa წნევით 1 საათის განმავლობაში. პრაქტიკულ სამუშაო რეჟიმში გამოყენებადი წნევა აღწევს 1,2 Mpa.

რამდენია ელექტროსამონტაჟო გოფრირებული მილების მოხვევის მინიმალური რადიუსი?

მოხვევის მინიმალური რადიუსის მაჩვენებელი უკავშირდება მილის შიდა სივრცის ცენტრალურ ღერძს (იხილეთ ცხრილი) და გამოიხატება მილიმეტრებში.

Nominal dimensionMinimal bend radius (mm)
ENČSN
16 60
 13,570
20 80
 1680
25 100
 23100
32 120
 29140
40 170
 36200
50 220
 48250
63 250

რამდენია KOPOFLEX -ის ტიპის გოფრირებული მილების მოხვევის მინიმალური რადიუსი?

KOPOFLEXOuter diameter (mm)Inner diameter (mm)Minimal bend radius (mm)Package (m/kg)Package dimensions (cm)
KF 09040403223050 / 9,580 x 25
KF 09050504135050 / 13100 x 30
KF 09063635235050 / 15,790 x 46
KF 09075756135050 / 18,7120 x 40
KF 09090907540050 / 27125 x 45
KF 091101109440050 / 34,5120 x 70
KF 0912012010050050 / 37,5150 x 60
KF 0912512510850050 / 39150 x 70
KF 0916016013665050 / 46190 x 80
KF 0917517515070050 / 64200 x 65

რა საშუალებით შეიძლება ძალოვანი ქსელისა და პარაპეტის არხებში გამავალი ქსელის გაყოფა განცალკევება?

ფირმა “KOPOS”_ის შეთავაზებაშიარის პლასმასის ტიხარი PEKE 60,პლასმასის ტიხარი მეტალის ფირფიტით PKS 70/60 და ეკრანირებადი არხები SK 40x20 და SK 40x33.
-რიხარი PEKE 60 დანიშნულებაა გაყოს ელექტროსამონტაჟო არხების შიდა სივრცე და აქედან გამომდინარე უკეთესი მანიპულირება მოთავსებული კაბელებისა და მათი მიმოხილვისა.
-ტიხარი მეტალის ფირფიტით PKS 70/60-ეს არის PEKE 60_ის ნაირსახეობა.თხელი მეტალის ფირფიტის წყალობით მას იგივე თვისება აქვს რაც მეტალის ტიხარს,სამაგიეროდ ბევრად უფრო მსუბუქია.ცალკეული ტიხარები PKS 70/60 აუცილებლად უნდა შეერთდეს, ამისათვის კი აუცილებელია შემაერთებელი ტროსი ”PLSK”.
-ეკრანირებადი არხები SK 40x20 და SK 40x33 უზრუნველყოფენ გაჭიმული მავთულის ხარისხიან ეკრანირებას და ამავე დროს უზრუნველყოფენ პარაპეტის არხების ხარისხიან ტიხვრას,შიდა სივრცის განცალკევიბისთვის.

რა საშუალებები არსებობს ორმაგი როზეტის ელექტროსამონტაჟო კოლოფში ინსტალირებისათვის?

არსებობს რამდენიმე საშუალება.-არსებობს ორადგილიანი როზეტის მონტაჟის სხვადასხვა საშუალება: LK 80X28 2ZK, LK 80X28 2R, LK 80X28 2ZT, LK 80X28 2ZKHF, LK 80X28 2ZTHF. გთხოვთ იხილოთ პროდუქციის კატალოგი.

რა რაოდენობის გაყვანილობის კაბელის მოთავსება არის შესაძლებელი ელექტროსამონტაჟო საკაბელო არხებსა და მილებში?

ზოგადად რეკომენდირებულია საშუალოდ შიდა სივრცის 60%-მდე შევსება.
For more information click here.

რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ადვილად აალებად მასალებში დასაინსტალირებელი საკაბელო არხები და კოლოფები?

KOPOS-ის საკაბელო არხების მონტაჟი შესაძლებელია აალებადობის სხვადასხვა ინდექსის მქონე მასალაზე (A-დან C2-ს ჩათვლით). ამასთან აუცილებელია, რომ საკაბელო არხში გასატარებელი კაბელი იყოს მთლიანი, არ ჰქონდეს დაზიანებები მთელ სიგრძეზე.

ელექტრო სამონტაჟო კოლოფების მონტაჟი შესაძლებელია აალებადობის სხვადასხვა ინდექსის მქონე მასალაზე (A-დან C2-ს ჩათვლით). იმ შემთხვევაში თუ დასამონტაჟებელი ზედაპირის მასალა მიეკუთვნება C3 კლასს, მონტაჟისას კოლოფის ქვეშ აუცილებლად გამოყენებულ უნდა იქნას თერმული იზოლატორი.

რა განსხვავებაა MARS-ის და JUPITER-ის ტიპის ლითონის საკაბელო არხებს შორის?

განსხვავება არის საკაბელო არხების ზომებში:

MARS -ის სერიის საკაბელო არხები იწარმოება შემდეგი ზომებით: სიმაღლე 50 და 100 მმ. სიგანე: 62, 125, 250 და 500 მმ.. სიგრძე 2.1 მეტრი.

JUPITER -ის სერიის საკაბელო არხები იწარმოება შემდეგი ზომებით: სიმაღლე 35, 60, 85 და 110 მმ. სიგანე: 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500 და 600 მმ.. სიგრძე 3 მეტრი.

აწარმოებთ თუ არა მუყაოთაბაშირში გამოსაყენებელ ხანძარმედეგ დუბელებს?

არა.

ამდენ მეტრზე რამდენი ცალი კაბელის სამაგრია საჭირო ლითონის საკაბელო არხში კაბელის დაფიქსირებისთვის?

ყოველ 3.5 მეტრზე 1 სამაგრი.

აალებადობის რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება ხის მასალა?

სხვადსხვა ტიპის მასალა დახარისხებულია აალებადობის კლასების მიხედვით.
For more information click here.

აალებადი მასალების როგორი ახალი კლასები არსებობს?

What kind of boxes can we mounting into the wood (flammable substrates)?

What is wood really? And can we install the box in C3? Our answer is:

Currently it is difficult to install the box on or into the C3 materials because the standard ČSN 33 2312 / Z1 provide with respect to ČSN EN 13 501-1 the end of sorting of materials to the degree of flammability and converts this classification into reaction to fire classes. Uncertainty about whether I can install wiring boxes comes from C3 materials, we mention the transfer of C3 flammability materials. We only mention the transfer of C3 flammability grade materials. Since June 2005, these materials have been identified as materials of the reaction class E or F.

The wood has never been in this category. Hard wood, such as beech or oak, was even hardly flammable in the C1 flammability grade. It is understandable that each wood is finally surface-treated and this surface can increase its flammability. In order to avoid similar assumptions, we will always have in mind materials of reaction to fire class F. This classification must be provided by each manufacturer of the construction product.

And now to the standard ČSN 33 2312 Electrical equipment in and on flammable substances. The above-mentioned amendment to Z1 introduces a paragraph in the introductory paragraph of the original standard ČSN 33 2312 of 8.5.1985, which refers to the current validity of this standard together with the standard ČSN EN 60670-1-Box and complete covers for electrical accessories for residential and similar solid electric installation. This standard will replace the standard from 1.10.2007 for the standard ČSN 33 2312.

Classification 7.2 according to the method of installation - 7.2.1 Embedded, semi-enclosed or put in 7.2.1.2 such as flammable walls, flammable ceilings or flammable floors to be followed by sorting according to 7.2.1.3, such as hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture. We have mentioned these sorts just because KOPOS KOLIN a.s. produce wiring boxes into hollow wall (in ocher color), tested and classified according to these classifications. From the 850 ° C flaming loop test and the above classification, we can clearly recommend mounting on wiring boxes into hollow walls to materials of reaction to fire class F.

And because, according to the standard, there is no more flammable substance, there is no concern about the possibility of installing our boxes into hollow walls on the construction material with any reaction to fire.

Do the cable trays meet the requirements for electrical continuity?

The tray system is designed to provide good interconnection when joining individual trays. This is achieved with a fixed connection using special NSM 6X10 screws.

The claim is based on the test report concerning cable routes and cable ladders classed under to ČSN EN 61537 standard pursuant to Article 6.3.2 as cable routes with the characteristics of electrical continuity to ensure protective bonding and ground connection. Under to Article 11.1.2, an AC current of 25 ± 1 A with a frequency of 50 Hz to 60 Hz is fed along the length of the test samples. The test performed under this article was compliant. Impedance on the circuit board is less than 50 Mω. The cable trays and cable ladders were also found to be compliant during the test.

Can we use Omega clamps and clamps 67xx as a rising route?

Yes.

Can we connect more cores into one fire resistant ceramic clamp?

Yes.

Can kopos fire resistant systems mounted on material another producer?

Yes, if the anchor element has a fire resistence certification.

რა არის არაჰალოგენური მასალა? რით განსხვავდება იგი ПВХ-საგან?

არაჰალოგენური მასალა-ეს ისეთი მასალაა,რომელიც არ შეიცავს ჰალოგენურ ელემენტების ჯგუფს(ფტორი,ქლორი,ბრომი,იოდი და ასტატი) ე სელემენტები წვის დროს გამოყოფენ ტოქსიკურ ბოლს და საშიში არიან როგორც ადამიანისთვის,ასევე ხელს უწყობენ მეტალის კოროზიას. არაჰალოგენური პლასმასები უსაფთხოა და მათი გამოყენება შესაძლებელია საზოაგდოებრივ სივრცესი(სადგურები,თეატრები,კინო,სავაჭრო კომპლექსები და ა.შ.) ПВХ არ ითვლება არაჰალოგენურ მასალად,რადგდნაც შეიცავს ქლორს.