სისტემური განცხადებები

 

განცხადება ნაწარმის შესახებ

ნაწარმის შესახებ დეკლარაცია მიეკუთვნება თითოეულ კონკრეტულ პროდუქტს. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ https://www.kopos.ge/ka/e-shop.