სისტემური სერტიფიკატები

კომპანიაში დანერგილია ხარისხის მართვის ISO 9001 სტანდარტის და გარემოს დაბინძურების კონტროლის ISO 14001 სტანდარტის სისტემები. კომპანიე ფლობს ჩეხური ხარისხის და უსაფრთხო საწარმოს ნიშნებს.

ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001, ISO 14001

Safe plant 

Safe plant

Czech quality 

Czech quality

Certificate of packaging

Certificate of packaging

პროდუქტის სერტიფიკატი

ნაწარმის შესახებ სერტიფიკატი მიეკუთვნება თითოეულ კონკრეტულ პროდუქტს. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ https://www.kopos.ge/ka/e-shop.