სისტემური სერტიფიკატები

კომპანია იყენებს ISO 9001: 2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემას, ISO 14001: 2015 გარემოს დაცვის სისტემას, ISO 50001: 2011 ენერგიის მართვის უსაფრთხო მცენარეულ სისტემას და არის ჩეხეთის ხარისხის ნიშნის მფლობელი.

ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001, ISO 14001

ISO 50001:2011

ISO 50001:2011

Безопасное растение 

Safe plant

Чешское качество 

Czech quality

შეფუთვის სერტიფიკატი

Certificate of packaging

პროდუქტის სერტიფიკატი

ნაწარმის შესახებ სერტიფიკატი მიეკუთვნება თითოეულ კონკრეტულ პროდუქტს. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ https://www.kopos.ge/ka/e-shop.