26.2.2019

გაფრთხილება

ჩვენ გვინდა გავაფრთხილოთ KOPOS ELECTRO GEORGIA მომხმარებელი, რომ ბაზარზე გამოჩნდა ყალბი / სუროგატი - KOPOFLEX® (KF) გოფრირებული მილები.

აშკარად უხარისხოა და ვიზუალური განსხვავებებია:

  1. ფერი.
  2. მუფტის გარეშეა.
  3. „kopos electro”-ს მარკირების გარეშეა.

Fake - KOPOFLEX    Fake and Original - KOPOFLEX

Fake and Original - KOPOFLEX