22.10.2021

ჩვენმა კომპანიამ „Kopos Electro„ დაიწყო თანამშრომლობა ევროპის ბიზნეს ასოციაციასთან - EBA.

EBA